ใบงานโยงเส้นจับคู่ ภาพเงา

  #แจกฟรี ใบงาน

Read more

แจกใบงานอนุบาลรวม 6 ชุดกิจกรรมฟรี ไฟล์ pdf

รวมไว้ให้สำหรับครูอน

Read more

ไม่อยากให้พลาด! แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์จากพื้นโลกสู่อวกาศ

วันนี้ ครูอนุบาล.คอม

Read more

ห้ามพลาดเด็ดขาด! แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง มหาเวสสันดรชาดกจากภาพจิตกรรมฝาผนังเมืองเพชรบุรี กิจกรรม “วันภาษาไทยที่คิดถึง”

วันนี้ ครูอนุบาล.คอม

Read more

ไม่อยากให้พลาด! สถาบันพระปกเกล้า เปิดอบรมออนไลน์ฟรี 3 หลักสูตร

วันนี้ ครูอนุบาล.คอม

Read more

ไม่อยากให้พลาด! แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง จิตวิทยาการศึกษา รับเกียรติบัตรฟรี

วันนี้ ครูอนุบาล.คอม

Read more

ห้ามพลาดเด็ดขาด! แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง การใช้แมลงน้ำเป็นดัชนีชี้วัดคุณภาพน้ำ

วันนี้ ครูอนุบาล.คอม

Read more

ห้ามพลาดเด็ดขาด! แบบทดสอบความรู้ เรื่องวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

วันนี้ ครูอนุบาล.คอม

Read more

ห้ามพลาดเด็ดขาด! แบบทดสอบความรู้พื้นฐานทางภาษาไทย

วันนี้ ครูอนุบาล.คอม

Read more