วันพฤหัสบดี, ตุลาคม 21, 2021

Don't Miss

เปิดเรียนเทอม 2 ศธ. ไม่บังคับไปโรงเรียน หากกังวลใช้ออนไลน์ที่บ้านได้

ศธ.เตรียมแผนเปิดเรียนออนไซต์ เผยไม่บังคับไปโรงเรียน หากผู้ปกครองกังวลให้ลูกเรียนออนไลน์ที่บ้านได้ ส่วนตัวเลขจองรับวัคซีนไฟเซอร์ คาดสรุปได้สัปดาห์หน้า วันที่ 22 กันยายน 2564 นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) กล่าวภายหลังการประชุมผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ว่า ที่ประชุมได้วางแผนมาตรการเปิดภาคเรียนที่ 2 ในวันที่ 1 พฤศจิกายนนี้ เป็นต้นไป ซึ่ง ศธ.จะร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข (สธ.)...

Lifestyle News

เปิดเรียนเทอม 2 ศธ. ไม่บังคับไปโรงเรียน หากกังวลใช้ออนไลน์ที่บ้านได้

ศธ.เตรียมแผนเปิดเรียนออนไซต์ เผยไม่บังคับไปโรงเรียน หากผู้ปกครองกังวลให้ลูกเรียนออนไลน์ที่บ้านได้ ส่วนตัวเลขจองรับวัคซีนไฟเซอร์ คาดสรุปได้สัปดาห์หน้า วันที่ 22 กันยายน 2564 นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) กล่าวภายหลังการประชุมผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ว่า ที่ประชุมได้วางแผนมาตรการเปิดภาคเรียนที่ 2 ในวันที่ 1 พฤศจิกายนนี้ เป็นต้นไป ซึ่ง ศธ.จะร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข (สธ.)...

ป้องกัน: ประเมินวิทยฐานะครู ชำนาญการ ว21

1.2.2การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้62ตาว 1.2.3กลยุทธ์ในการจัดการเรียนรู้62ตาว 1.2.4 คุณภาพผู้เรียน62ตาว 1.3การสร้างและการพัฒนาสื่อนวัตกรรม62ตาว 1.4การวัดและประเมินผลการเรียนรู็62ตาว (AutoRecovered) 1.5 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้62ตาว 2.1การบริหารจัดการชั้นเรียน62ตาว 2.2การจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน62ตาว 2.3 การจัดทำข้อมูลสารสนเทศ และเอกสารประจำชั้นเรียนหรือประจำวิชา62ตาว 3.1การพัฒนาตนเอง62ตาว 3.2การพัฒนาวิชาชีพ62ตาว 1.1 การสร้างและพัฒนาหลักสูตร62.ตาวdocx 1.2.1การออกแบบหน่วยการเรียนรู้2562.ตาวdocx ภาคผนวก3.2id plan คำสั่งต่างๆ คำสั่งคณะกรรมการกรั่นกรองงานว21-ครูเก๋ คำสั่งโรงเรียนแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ประกาศ-แต่งตั้งกรรมการกลั่นกรอกข้อมูล-ว21-61 วฐ2-2562-ครั้งที่-2-กรรมการกลั่นกรอง ขอความอนุเคราะห์กรรกมารตรวจสอบกลั่นกรอง  

HOUSE DESIGN

Tech and Gadgets

เปิดเรียนเทอม 2 ศธ. ไม่บังคับไปโรงเรียน หากกังวลใช้ออนไลน์ที่บ้านได้

ศธ.เตรียมแผนเปิดเรียนออนไซต์ เผยไม่บังคับไปโรงเรียน หากผู้ปกครองกังวลให้ลูกเรียนออนไลน์ที่บ้านได้ ส่วนตัวเลขจองรับวัคซีนไฟเซอร์ คาดสรุปได้สัปดาห์หน้า วันที่ 22 กันยายน 2564 นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) กล่าวภายหลังการประชุมผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ว่า ที่ประชุมได้วางแผนมาตรการเปิดภาคเรียนที่ 2 ในวันที่ 1 พฤศจิกายนนี้ เป็นต้นไป ซึ่ง ศธ.จะร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข (สธ.)...

Stay Connected

16,985แฟนคลับชอบ
2,458ผู้ติดตามติดตาม

Make it modern

Latest Reviews

เปิดเรียนเทอม 2 ศธ. ไม่บังคับไปโรงเรียน หากกังวลใช้ออนไลน์ที่บ้านได้

ศธ.เตรียมแผนเปิดเรียนออนไซต์ เผยไม่บังคับไปโรงเรียน หากผู้ปกครองกังวลให้ลูกเรียนออนไลน์ที่บ้านได้ ส่วนตัวเลขจองรับวัคซีนไฟเซอร์ คาดสรุปได้สัปดาห์หน้า วันที่ 22 กันยายน 2564 นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) กล่าวภายหลังการประชุมผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ว่า ที่ประชุมได้วางแผนมาตรการเปิดภาคเรียนที่ 2 ในวันที่ 1 พฤศจิกายนนี้ เป็นต้นไป ซึ่ง ศธ.จะร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข (สธ.)...

Performance Training

เปิดเรียนเทอม 2 ศธ. ไม่บังคับไปโรงเรียน หากกังวลใช้ออนไลน์ที่บ้านได้

ศธ.เตรียมแผนเปิดเรียนออนไซต์ เผยไม่บังคับไปโรงเรียน หากผู้ปกครองกังวลให้ลูกเรียนออนไลน์ที่บ้านได้ ส่วนตัวเลขจองรับวัคซีนไฟเซอร์ คาดสรุปได้สัปดาห์หน้า วันที่ 22 กันยายน 2564 นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) กล่าวภายหลังการประชุมผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ว่า ที่ประชุมได้วางแผนมาตรการเปิดภาคเรียนที่ 2 ในวันที่ 1 พฤศจิกายนนี้ เป็นต้นไป ซึ่ง ศธ.จะร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข (สธ.)...

ป้องกัน: ประเมินวิทยฐานะครู ชำนาญการ ว21

1.2.2การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้62ตาว 1.2.3กลยุทธ์ในการจัดการเรียนรู้62ตาว 1.2.4 คุณภาพผู้เรียน62ตาว 1.3การสร้างและการพัฒนาสื่อนวัตกรรม62ตาว 1.4การวัดและประเมินผลการเรียนรู็62ตาว (AutoRecovered) 1.5 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้62ตาว 2.1การบริหารจัดการชั้นเรียน62ตาว 2.2การจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน62ตาว 2.3 การจัดทำข้อมูลสารสนเทศ และเอกสารประจำชั้นเรียนหรือประจำวิชา62ตาว 3.1การพัฒนาตนเอง62ตาว 3.2การพัฒนาวิชาชีพ62ตาว 1.1 การสร้างและพัฒนาหลักสูตร62.ตาวdocx 1.2.1การออกแบบหน่วยการเรียนรู้2562.ตาวdocx ภาคผนวก3.2id plan คำสั่งต่างๆ คำสั่งคณะกรรมการกรั่นกรองงานว21-ครูเก๋ คำสั่งโรงเรียนแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ประกาศ-แต่งตั้งกรรมการกลั่นกรอกข้อมูล-ว21-61 วฐ2-2562-ครั้งที่-2-กรรมการกลั่นกรอง ขอความอนุเคราะห์กรรกมารตรวจสอบกลั่นกรอง  

ไม่อยากให้พลาด! แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์จากพื้นโลกสู่อวกาศ

วันนี้ ครูอนุบาล.คอม ข่าวการศึกษา อยากเชิญชวนคุณครูและผู้ที่สนใจ เข้าร่วมทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์จากพื้นโลกสู่อวกาศ  หากทำผ่านเกณฑ์ รับเกียรติบัตรทางอีเมล์ แบบทดสอบนี้จัดทำโดยศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิษณุโลก ใครที่สนใจสามารถเข้าร่วมที่ลิ้งค์ด้านล่างได้เลย ปัจจุบันความก้าวหน้าเกี่ยวกับพลังงานทางเลือกที่สะอาดและไม่มีวันหมดนั้นเป็นอย่างไร หลังจากที่ท่านทำแบบทดสอบเสร็จสิ้นแล้ว จะให้ผู้รับบริการทำแบบประเมินความพึงพอใจและเขียนข้อเสนอแนะหรือความคิดเห็นเพิ่มเติมสำหรับผู้รับบริการที่สนใจเกี่ยวกับเนื้อหาการเรียนรู้และแบบทดสอบผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับเนื้อหาความรู้เรื่อง เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์จากพื้นโลกสู่อวกาศ บทเรียน เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์จากพื้นโลกสู่อวกาศ เรียนรู้เนื้อหาได้ที่ https://pubhtml5.com/vhoe/flpm ตัวอย่างเกียรติบัตร   คลิกที่นี่เพื่อทำแบบทดสอบ   ขอบคุณที่มา : Facebook ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิษณุโลก

ประกาศด่วน! สพฐ.ประกาศมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (ฉบับที่ 13) : Work from Home เน้นออนไลน์

วันนี้ ครูอนุบาล.คอม ข่าวการศึกษา ได้นำรายละเอียดประกาศ สพฐ.ประกาศมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (ฉบับที่ 13) : Work from Home เน้นออนไลน์ ซึ่งถือเป็นประกาศล่าสุดจาด สพฐ. สามารถอ่านรายละเอียดประกาศฉบับนี้เพิ่มเติมด้านล่างได้เลยนะคะ ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของนักเรียนและบุคลากรในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ฉบับที่ 13) รายละเอียดดังนี้     ขอบคุณที่มา...

น่าสนใจมากๆ! สอนออนไลน์อย่างไร ให้เป็น Active Learning ?

วันนี้ ครูอนุบาล.คอม ข่าวการศึกษา ได้นำข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับ การสอนออนไลน์อย่างไร ให้เป็น Active Learning ? หากคุณครูท่านไหนที่ต้องการสอยออนไลน์ให้เป็น Active Learning สามารถเรียนรู้และทำความเข้าใจ รายละเอียดเกี่ยวกับ Active Learning ได้เลย สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมด้านล่างเลยค่า สอนออนไลน์อย่างไร ให้เป็น Active Learning ? ในสถานการณ์ที่ไวรัส COVID-19 กำลังแพร่ระบาด...

Holiday Recipes

ศธ.เตรียมแผนเปิดเรียนออนไซต์ เผยไม่บังคับไปโรงเรียน หากผู้ปกครองกังวลให้ลูกเรียนออนไลน์ที่บ้านได้ ส่วนตัวเลขจองรับวัคซีนไฟเซอร์ คาดสรุปได้สัปดาห์หน้า วันที่ 22 กันยายน 2564 นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) กล่าวภายหลังการประชุมผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ว่า ที่ประชุมได้วางแผนมาตรการเปิดภาคเรียนที่ 2 ในวันที่ 1 พฤศจิกายนนี้ เป็นต้นไป ซึ่ง ศธ.จะร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข (สธ.)...

WRC Racing

Health & Fitness

Architecture

LATEST ARTICLES

Most Popular

Recent Comments