วันศุกร์, พฤษภาคม 20, 2022

Don't Miss

ลูกสาวอายุ 2 เดือน ชอบตื่นมาร้องงอแงกลางดึก(ร้องหนักมาก) ตอนกลางวันแทบไม่ค่อยตื่นต้องปลุกกินนม อยากสอบถามแม่ๆว่า เกี่ยวกับอาการโคลิคหรือเปล่า..และจะแก้ไขยังไงได้บ้าง

ลูกสาวอายุ 2 เดือน 7 วัน ชอบตื่นมาร้องงอแงกลางดึก(ร้องหนักมาก) บางวัน ตั้งแต่เที่ยงคืนจนถึงตีห้า ผมกับแฟนไม่ได้นอนเลย ร้องชนิดแผดเสียงมือเท้าถีบ...ปลอบยากมาก ตอนกลางวันแทบไม่ค่อยตื่นต้องปลุกกินนม อยากสอบถามแม่ๆว่าเกี่ยวกับอาการโคลิคหรือเปล่าครับ..และพอจะแก้ไขยังไงได้บ้างครับ ถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปคงเครียดแน่ๆเลย ประสบการณ์จากทางบ้านที่1: น้องท้องอืดหรือไม่สบายตัวไหมคะ หลังให้นมจับพาดให้เรอ ทามหาหิงค์ที่ท้อง ฝ่าเท้า ประสบการณ์จากทางบ้านที่2: บ้านนี้ปรึกษาหมอตอนน้อง 2 เดือน หมอบอกว่า เขาอาจรู้สึกไม่ปลอดภัย เอาผ้าห่อตัวไว้ เพราะเด็กยังปรับตัวไม่ได้ ท้องอืด...

Lifestyle News

ลูกสาวอายุ 2 เดือน ชอบตื่นมาร้องงอแงกลางดึก(ร้องหนักมาก) ตอนกลางวันแทบไม่ค่อยตื่นต้องปลุกกินนม อยากสอบถามแม่ๆว่า เกี่ยวกับอาการโคลิคหรือเปล่า..และจะแก้ไขยังไงได้บ้าง

ลูกสาวอายุ 2 เดือน 7 วัน ชอบตื่นมาร้องงอแงกลางดึก(ร้องหนักมาก) บางวัน ตั้งแต่เที่ยงคืนจนถึงตีห้า ผมกับแฟนไม่ได้นอนเลย ร้องชนิดแผดเสียงมือเท้าถีบ...ปลอบยากมาก ตอนกลางวันแทบไม่ค่อยตื่นต้องปลุกกินนม อยากสอบถามแม่ๆว่าเกี่ยวกับอาการโคลิคหรือเปล่าครับ..และพอจะแก้ไขยังไงได้บ้างครับ ถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปคงเครียดแน่ๆเลย ประสบการณ์จากทางบ้านที่1: น้องท้องอืดหรือไม่สบายตัวไหมคะ หลังให้นมจับพาดให้เรอ ทามหาหิงค์ที่ท้อง ฝ่าเท้า ประสบการณ์จากทางบ้านที่2: บ้านนี้ปรึกษาหมอตอนน้อง 2 เดือน หมอบอกว่า เขาอาจรู้สึกไม่ปลอดภัย เอาผ้าห่อตัวไว้ เพราะเด็กยังปรับตัวไม่ได้ ท้องอืด...

คุรุสภารับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2565 จำนวน 63 แห่ง 64 หลักสูตร

รศ.ดร.ประวิต  เอราวรรณ์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. รักษาการเลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า ตามที่คณะกรรมการคุรุสภา มีมติให้การรับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู สำหรับจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2565 ของสถาบันอุดมศึกษา จำนวน 63 แห่ง 64 หลักสูตร เพื่อพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในสังกัดต่าง ๆ ที่ยังไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา โดยกำหนดเงื่อนไขการเปิดหลักสูตร ดังนี้ 1) การรับนักศึกษา ต้องไม่เกินจำนวนที่ได้รับอนุญาต  2)...

HOUSE DESIGN

Tech and Gadgets

ลูกสาวอายุ 2 เดือน ชอบตื่นมาร้องงอแงกลางดึก(ร้องหนักมาก) ตอนกลางวันแทบไม่ค่อยตื่นต้องปลุกกินนม อยากสอบถามแม่ๆว่า เกี่ยวกับอาการโคลิคหรือเปล่า..และจะแก้ไขยังไงได้บ้าง

ลูกสาวอายุ 2 เดือน 7 วัน ชอบตื่นมาร้องงอแงกลางดึก(ร้องหนักมาก) บางวัน ตั้งแต่เที่ยงคืนจนถึงตีห้า ผมกับแฟนไม่ได้นอนเลย ร้องชนิดแผดเสียงมือเท้าถีบ...ปลอบยากมาก ตอนกลางวันแทบไม่ค่อยตื่นต้องปลุกกินนม อยากสอบถามแม่ๆว่าเกี่ยวกับอาการโคลิคหรือเปล่าครับ..และพอจะแก้ไขยังไงได้บ้างครับ ถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปคงเครียดแน่ๆเลย ประสบการณ์จากทางบ้านที่1: น้องท้องอืดหรือไม่สบายตัวไหมคะ หลังให้นมจับพาดให้เรอ ทามหาหิงค์ที่ท้อง ฝ่าเท้า ประสบการณ์จากทางบ้านที่2: บ้านนี้ปรึกษาหมอตอนน้อง 2 เดือน หมอบอกว่า เขาอาจรู้สึกไม่ปลอดภัย เอาผ้าห่อตัวไว้ เพราะเด็กยังปรับตัวไม่ได้ ท้องอืด...

Stay Connected

16,985แฟนคลับชอบ
2,458ผู้ติดตามติดตาม

Make it modern

Latest Reviews

ลูกสาวอายุ 2 เดือน ชอบตื่นมาร้องงอแงกลางดึก(ร้องหนักมาก) ตอนกลางวันแทบไม่ค่อยตื่นต้องปลุกกินนม อยากสอบถามแม่ๆว่า เกี่ยวกับอาการโคลิคหรือเปล่า..และจะแก้ไขยังไงได้บ้าง

ลูกสาวอายุ 2 เดือน 7 วัน ชอบตื่นมาร้องงอแงกลางดึก(ร้องหนักมาก) บางวัน ตั้งแต่เที่ยงคืนจนถึงตีห้า ผมกับแฟนไม่ได้นอนเลย ร้องชนิดแผดเสียงมือเท้าถีบ...ปลอบยากมาก ตอนกลางวันแทบไม่ค่อยตื่นต้องปลุกกินนม อยากสอบถามแม่ๆว่าเกี่ยวกับอาการโคลิคหรือเปล่าครับ..และพอจะแก้ไขยังไงได้บ้างครับ ถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปคงเครียดแน่ๆเลย ประสบการณ์จากทางบ้านที่1: น้องท้องอืดหรือไม่สบายตัวไหมคะ หลังให้นมจับพาดให้เรอ ทามหาหิงค์ที่ท้อง ฝ่าเท้า ประสบการณ์จากทางบ้านที่2: บ้านนี้ปรึกษาหมอตอนน้อง 2 เดือน หมอบอกว่า เขาอาจรู้สึกไม่ปลอดภัย เอาผ้าห่อตัวไว้ เพราะเด็กยังปรับตัวไม่ได้ ท้องอืด...

Performance Training

ลูกสาวอายุ 2 เดือน ชอบตื่นมาร้องงอแงกลางดึก(ร้องหนักมาก) ตอนกลางวันแทบไม่ค่อยตื่นต้องปลุกกินนม อยากสอบถามแม่ๆว่า เกี่ยวกับอาการโคลิคหรือเปล่า..และจะแก้ไขยังไงได้บ้าง

ลูกสาวอายุ 2 เดือน 7 วัน ชอบตื่นมาร้องงอแงกลางดึก(ร้องหนักมาก) บางวัน ตั้งแต่เที่ยงคืนจนถึงตีห้า ผมกับแฟนไม่ได้นอนเลย ร้องชนิดแผดเสียงมือเท้าถีบ...ปลอบยากมาก ตอนกลางวันแทบไม่ค่อยตื่นต้องปลุกกินนม อยากสอบถามแม่ๆว่าเกี่ยวกับอาการโคลิคหรือเปล่าครับ..และพอจะแก้ไขยังไงได้บ้างครับ ถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปคงเครียดแน่ๆเลย ประสบการณ์จากทางบ้านที่1: น้องท้องอืดหรือไม่สบายตัวไหมคะ หลังให้นมจับพาดให้เรอ ทามหาหิงค์ที่ท้อง ฝ่าเท้า ประสบการณ์จากทางบ้านที่2: บ้านนี้ปรึกษาหมอตอนน้อง 2 เดือน หมอบอกว่า เขาอาจรู้สึกไม่ปลอดภัย เอาผ้าห่อตัวไว้ เพราะเด็กยังปรับตัวไม่ได้ ท้องอืด...

คุรุสภารับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2565 จำนวน 63 แห่ง 64 หลักสูตร

รศ.ดร.ประวิต  เอราวรรณ์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. รักษาการเลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า ตามที่คณะกรรมการคุรุสภา มีมติให้การรับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู สำหรับจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2565 ของสถาบันอุดมศึกษา จำนวน 63 แห่ง 64 หลักสูตร เพื่อพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในสังกัดต่าง ๆ ที่ยังไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา โดยกำหนดเงื่อนไขการเปิดหลักสูตร ดังนี้ 1) การรับนักศึกษา ต้องไม่เกินจำนวนที่ได้รับอนุญาต  2)...

วันนี้ครูที่โรงเรียนลูกถามอีกครั้งว่าต้องการให้ลูกฉีดวัคซีนโควิดมั้ย เเม่ตัดสินใจยากจังค่ะ แม่ไม่กล้าไห้ลูกฉีด กลัว น้อง5ขวบกว่า บ้านอื่นฉีดกันหมดหรือยังคะ

วันนี้ครูที่โรงเรียนลูกถามอีกครั้งว่าต้องการให้ลูกฉีดวัคซีนโควิดมั้ย เเม่ตัดสินใจยากจังค่ะ แม่ไม่กล้าไห้ลูกฉีด กลัว น้อง5ขวบกว่า บ้านอื่นฉีดกันหมดหรือยังคะ ประสบการณ์จากทางบ้านที่1: ทางนี้น้อง6ขวบค่ะฉีดวัคซีนเข็มแรกได้1อาทิตย์ น้องติดโควิด อาการน้อยมากเป็นไข้แค่1วันแล้วแล้วหายเลยค่ะ ตอนฉีดน้องไม่มีไข้น้องบอกสบายมากค่ะ ฉีดไว้ก็ดีค่ะแม่ ประสบการณ์จากทางบ้านที่2: บ้านนี้ฉีดแร้วค่ะ น้อง8ขวบ 1เข็ม เข็ม2วันที่20 แต่แม่ติดโควิดวันที่18 น้องเปนกลุ่มเสี่ยงเรยยังไม่ได้ฉีด. แต่น้องปกติดีค่ะ ประสบการณ์จากทางบ้านที่3: หลานสาวคนโต ได้ฉีดล็อตแรกที่เข้าไทยเลยค่ะ ปกติดีนะคะ ไม่ได้มีไข้อะไร ร่าเริงตามเดิม กินเก่งขึ้นไปอีก ประสบการณ์จากทางบ้านที่4:...

รวมรายชื่ออุปกรณ์เตรียมอบรมกิจกรรมบ้านวิทยาศาสตร์น้อย ระหว่างวันที่ 27-28 เมษายน 2565

วันนี้ครูอนุบาลมีรายการอุปกรณ์สำหรับทำกิจกรรมบ้านวิทยาศาสตร์น้อยมาฝาก อย่าลืมจัดเตรียมอุปกรณ์และมาร่วมสนุกในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเฉพาะทาง ฯ ระหว่างวันที่ 27-28 เมษายน 2565 ที่จะถึงนี้นะคะ รายการสื่อและอุปกรณ์ประจำวันพุธที่ 27 เมษายน 2565 รายการสื่อและอุปกรณ์ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 28 เมษายน 2565 ขอบคุณที่มา : บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย เครือข่าย สพฐ.

ธนาคารออมสินหนุนสินเชื่อ soft loan แก้หนี้ครู 5 พันล้านบาท

เมื่อวันที่ 21 เม.ย. นายสุทิน แก้วพนา รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งล่าสุดมีผู้ลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือแล้ว จำนวน 41,000 คน และ ศธ.มีแนวทางที่จะเปิดรับผู้ที่มีความต้องการแก้ไขปัญหาหนี้สินอีก ในช่วงเดือนกลางเดือน พ.ค.นี้ แต่เบื้องต้น ศธ.ต้องการที่จะดำเนินการแก้ไขปัญหาหนี้ครูให้กับกลุ่มที่มีการลงทะเบียนมาก่อนหน้านี้ก่อน จากการที่ ศธ.ได้มีการหารือร่วมกับสถาบันทางการเงินที่จะเข้ามาสนับสนุนมาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (soft loan) ให้กับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูทั่วประเทศ...

Holiday Recipes

ลูกสาวอายุ 2 เดือน 7 วัน ชอบตื่นมาร้องงอแงกลางดึก(ร้องหนักมาก) บางวัน ตั้งแต่เที่ยงคืนจนถึงตีห้า ผมกับแฟนไม่ได้นอนเลย ร้องชนิดแผดเสียงมือเท้าถีบ...ปลอบยากมาก ตอนกลางวันแทบไม่ค่อยตื่นต้องปลุกกินนม อยากสอบถามแม่ๆว่าเกี่ยวกับอาการโคลิคหรือเปล่าครับ..และพอจะแก้ไขยังไงได้บ้างครับ ถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปคงเครียดแน่ๆเลย ประสบการณ์จากทางบ้านที่1: น้องท้องอืดหรือไม่สบายตัวไหมคะ หลังให้นมจับพาดให้เรอ ทามหาหิงค์ที่ท้อง ฝ่าเท้า ประสบการณ์จากทางบ้านที่2: บ้านนี้ปรึกษาหมอตอนน้อง 2 เดือน หมอบอกว่า เขาอาจรู้สึกไม่ปลอดภัย เอาผ้าห่อตัวไว้ เพราะเด็กยังปรับตัวไม่ได้ ท้องอืด...

WRC Racing

Health & Fitness

Architecture

LATEST ARTICLES

Most Popular

Recent Comments