ไม่อยากให้พลาด! แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์จากพื้นโลกสู่อวกาศ

วันนี้ ครูอนุบาล.คอม

Read more

ประกาศด่วน! สพฐ.ประกาศมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (ฉบับที่ 13) : Work from Home เน้นออนไลน์

วันนี้ ครูอนุบาล.คอม

Read more

ดาวน์โหลดได้เลย! รายงานการสร้างและพัฒนา สื่อ นวัตกรรม การเรียนการสอน ประกอบตัวชี้วัด ว21

วันนี้ ครูอนุบาล.คอม

Read more

ดาวน์โหลดได้เลย! รายงานการวิเคราะห์ ผู้เรียนรายบุคคล ประจำปีการศึกษา 2563

วันนี้ ครูอนุบาล.คอม

Read more

ไม่อยากให้พลาด! คู่มือการเล่นและการ์ดเกม เกมกระดานเพื่อการเรียนรู้วัฏจักรหิน

วันนี้ ครูอนุบาล.คอม

Read more

ดาวน์โหลดได้เลย! ตัวอย่างรายงานโครงการโรงเรียนคุณธรรมสพฐ. ระดับ ๒ ดาว

วันนี้ ครูอนุบาล.คอม

Read more

ห้ามพลาดเด็ดขาด! แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง มหาเวสสันดรชาดกจากภาพจิตกรรมฝาผนังเมืองเพชรบุรี กิจกรรม “วันภาษาไทยที่คิดถึง”

วันนี้ ครูอนุบาล.คอม

Read more

ไม่อยากให้พลาด! สถาบันพระปกเกล้า เปิดอบรมออนไลน์ฟรี 3 หลักสูตร

วันนี้ ครูอนุบาล.คอม

Read more