ห้ามพลาดเด็ดขาด! แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับวัคซีน COVID-19

ดาวน์โหลดไฟล์ใบงานไม่ติดลายน้ำในราคาชุดละ 20 บาทเท่านั้น ติดต่อได้ที่นี่

วันนี้ ครูอนุบาล.คอม ข่าวการศึกษา ได้นำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับวัคซีน COVID-19  มาฝากคุณครูและผู้ที่สนใจทุกท่าน หากสามารถทำผ่านการทดสอบ 80% รับใบประกาศทาง E-mail แบบทดสอบนี้สร้างโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกับกศน. อำเภอเมืองนครสวรรค์

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกับกศน. อำเภอเมืองนครสวรรค์ และห้องสมุดประชาชนจังหวัดนครสวรรค์ จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์ หัวข้อ ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับวัคซีน COVID-19

>>>คำชี้แจง<<<

  1. กรอกข้อมูลของตนเองเพื่อใช้ในการรับเกียรติบัตร
    2. กิจกรรมตอบคำถามออนไลน์ หัวข้อเรื่อง หัวข้อ ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับวัคซีน COVID-19 **ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถศึกษาข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการทำแบบทดสอบ** ในรูปแบบ (E-BOOK)
    3. ผู้ที่ผ่านการทดสอบ 80% สามารถรับใบประกาศทาง E-mail ตามที่ท่านได้กรอกข้อมูลไว้
    4. สามารถส่งคำตอบได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

ตัวอย่างใบประกาศ

 

 

ทำแบบทดสอบคลิกที่นี่

 

ขอขอบคุณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกับกศน. อำเภอเมืองนครสวรรค์ และห้องสมุดประชาชนจังหวัดนครสวรรค์