9 ชุดกิจกรรม สำหรับเด็กเล็ก อนุบาล ปฐมวัย แจกฟรีไฟล์ pdf

ดาวน์โหลดไฟล์ใบงานไม่ติดลายน้ำในราคาชุดละ 20 บาทเท่านั้น ติดต่อได้ที่นี่

9 ชุดกิจกรรม สำหรับเด็กเล็ก อนุบาล ปฐมวัย แจกฟรีไฟล์ pdf สามารถดาวน์โหลดไปใช้งานได้ฟรี ห้ามในไปจำหน่าย จัดทำเพื่อการศึกษาเท่านั้น โดยมีรายการ 9 ชุดกิจกรรม โดยท่านสามารถดาวน์โหลดได้จากตรงนี้

รายการใบงานทั้งหมดมี 9 ชุด โดยมีรายละเอียดชื่อกิจกรรมแต่ละชุดมีใบงานดังนี้

  1. ใบงานเสริมเชาว์ปัญญา
  2. บงานเรียงลำดับภาพ
  3. ใบงานคณิตศาสตร์นับจำนวน
  4. ใบงานคณิตศาสตร์ บวกเลข
  5. ใบงานโยงเส้นจับคู่ ภาพเงา
  6. ใบงานโยงเส้นจับคู่ ภาพเงา 2
  7. ใบงานเสริมทักษะเชาว์ปัญญา
  8. ใบงานคณิตศาสตร์ ลบเลข
  9. ใบงานบัญชีพื้นฐาน หมวดสิ่งของ

 

สามารถดาวน์โหลดใบงานไปใช้งานในห้องเรียนได้ฟรีและเป็นใบงานที่สอดคล้องกับหน่วยการเรียนสำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล 1 อนุบาล 2 อนุบาล 3 หากมีขอแนะนำสามารถแจ้งไปที่เพจเราตลอดเวลา ขอบคุณที่สนใจ