แจกใบงานอนุบาลรวม 6 ชุดกิจกรรมฟรี ไฟล์ pdf

ดาวน์โหลดไฟล์ใบงานไม่ติดลายน้ำในราคาชุดละ 20 บาทเท่านั้น ติดต่อได้ที่นี่

รวมไว้ให้สำหรับครูอนุบาลที่ต้องการหาสื่อการสอนท่านสามารถพิมพ์ไฟล์ pdf ให้กันนักเรียนของท่านได้เลย

โดยมีทั้งหมด 6 กิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการตรงตามหลักสูตร

 

จัดทำเพื่อใช้งานการเรียนการสอนและการศึกษาเท่านั้น