รวมรายชื่ออุปกรณ์เตรียมอบรมกิจกรรมบ้านวิทยาศาสตร์น้อย ระหว่างวันที่ 27-28 เมษายน 2565

ดาวน์โหลดไฟล์ใบงานไม่ติดลายน้ำในราคาชุดละ 20 บาทเท่านั้น ติดต่อได้ที่นี่
วันนี้ครูอนุบาลมีรายการอุปกรณ์สำหรับทำกิจกรรมบ้านวิทยาศาสตร์น้อยมาฝาก
อย่าลืมจัดเตรียมอุปกรณ์และมาร่วมสนุกในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเฉพาะทาง ฯ ระหว่างวันที่ 27-28 เมษายน 2565 ที่จะถึงนี้นะคะ
รายการสื่อและอุปกรณ์ประจำวันพุธที่ 27 เมษายน 2565
รายการสื่อและอุปกรณ์ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 28 เมษายน 2565
ขอบคุณที่มา : บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย เครือข่าย สพฐ.