ใบงานคณิตศาสตร์ สำหรับเด็กอนุบาล

ดาวน์โหลดไฟล์ใบงานไม่ติดลายน้ำในราคาชุดละ 20 บาทเท่านั้น ติดต่อได้ที่นี่

ใบงานคณิตศาสตร์สำหรับเด็กอนุบาล: เสริมสร้างทักษะพื้นฐาน ดึงดูดใจให้รักคณิตศาสตร์

บทนำ:

เด็กวัยอนุบาลเปรียบเสมือนผ้าขาวที่พร้อมเรียนรู้ การเสริมสร้างทักษะคณิตศาสตร์ตั้งแต่เนิ่น ๆ ช่วยให้เด็กมีพัฒนาการทางสมอง ฝึกฝนการคิดวิเคราะห์

ใบงานคณิตศาสตร์ เปรียบเสมือนเครื่องมือสำคัญ ช่วยให้เด็กเรียนรู้คณิตศาสตร์ ฝึกฝนทักษะต่าง ๆ

บทความนี้ ขอเสนอบทความแนะนำใบงานคณิตศาสตร์สำหรับเด็กอนุบาล ดึงดูดใจให้เด็ก ๆ รักคณิตศาสตร์

เนื้อหา:

1. ใบงานฝึกนับจำนวน:

 • เกมจับคู่: วาดรูปสิ่งของ เขียนตัวเลข ให้เด็กจับคู่จำนวน
 • เกมทอยลูกเต๋า: ให้เด็กทอยลูกเต๋า นับจำนวน วาดรูปตามจำนวน
 • เกมระบายสี: วาดรูปสิ่งของ เขียนตัวเลข ให้เด็กระบายสีตามจำนวน

2. ใบงานฝึกบวกเลข:

 • เกมจับคู่: เขียนโจทย์บวกเลข เขียนคำตอบ ให้เด็กจับคู่โจทย์กับคำตอบ
 • เกมต่อจิ๊กซอว์: เขียนโจทย์บวกเลข ตัดเป็นชิ้น ให้เด็กต่อจิ๊กซอว์ให้ตรงกับคำตอบ
 • เกมทายเลข: เขียนโจทย์บวกเลข บอกผลลัพธ์ ให้เด็กทายตัวเลขที่หายไป

3. ใบงานฝึกการเปรียบเทียบ:

 • เกมเปรียบเทียบจำนวน: วาดรูปสิ่งของ เขียนจำนวน ให้เด็กเปรียบเทียบว่าจำนวนไหนมากกว่า น้อยกว่า
 • เกมเรียงลำดับ: เขียนตัวเลข ให้เด็กเรียงลำดับจากน้อยไปมาก มากไปน้อย
 • เกมจับคู่: วาดรูปสิ่งของที่มีขนาด ความยาว แตกต่างกัน ให้เด็กจับคู่

4. ใบงานฝึกการแยกแยะรูปทรง:

 • เกมจับคู่: วาดรูปทรงเรขาคณิต เขียนชื่อรูปทรง ให้เด็กจับคู่รูปทรงกับชื่อ
 • เกมระบายสี: วาดรูปทรงเรขาคณิต ให้เด็กระบายสีตามรูปทรง
 • เกมหาของ: วาดรูปทรงเรขาคณิต ให้เด็กหาของที่มีรูปทรงนั้น ๆ

5. ใบงานฝึกการแก้ปัญหา:

 • เกมจับคู่: เขียนโจทย์ปัญหา เขียนคำตอบ ให้เด็กจับคู่โจทย์กับคำตอบ
 • เกมวาดรูป: เขียนโจทย์ปัญหา ให้เด็กวาดรูปแสดงวิธีแก้
 • เกมเล่นบทบาทสมมุติ: จำลองสถานการณ์ ให้เด็กแก้ปัญหา

Tips:

 • ออกแบบใบงานให้สวยงาม ดึงดูดใจ
 • ใส่วิธีการเล่น คำอธิบาย ให้ชัดเจน
 • เลือกเนื้อหา phù hợp กับวัย พัฒนาการของเด็ก
 • ฝึกฝนให้เด็กทำอย่างสม่ำเสมอ

บทสรุป:

ใบงานคณิตศาสตร์ เป็นเครื่องมือสำคัญ ช่วยให้เด็กอนุบาลเรียนรู้คณิตศาสตร์ ฝึกฝนทักษะต่าง ๆ

ลองนำใบงานเหล่านี้ไปใช้กับเด็ก ๆ รับรองว่าเด็ก ๆ จะสนุกกับการเรียนรู้คณิตศาสตร์

อย่าลืม การชมเชย ให้กำลังใจ ช่วยให้เด็กมีความมั่นใจ รักคณิตศาสตร์

ขอให้สนุกกับการสอนครับ

โหลด ใบงาน https://www.kruanuban.com/wp-content/uploads/2024/02/21-2-67.pdf