ไม่อยากให้พลาด! แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง Google Apps For Education

วันนี้ ครูอนุบาล.คอม ข่าวการศึกษา อยากเชิญชวนคุณครูปละผู้ที่สนในทุกท่าน เข้าร่วมทำ แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง Google Apps For Education  หากสามารถทำผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 ขึ้นไป รับเกียรติทางอีเมล แบบทดสอบนี้จักทำโดยห้องสมุดประชาชนอำเภอหนองหญ้าปล้อง สามารถเข้าร่ววมแบบทดสอบที่ลิ้งค์ด้านล่างได้เลย

คำชี้แจง

  1. โปรดศึกษาข้อมูลใบความรู้ เรื่อง Google Apps for Education ก่อนทำแบบทดสอบได้จากลิงก์นี้ >> bit.ly/LibNP04 หรือเพจห้องสมุดประชาชนอำเภอหนองหญ้าปล้อง
    2. แบบทดสอบมีจำนวน 10 ข้อ
    3. ผู้ที่ทำแบบทดสอบได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป (6 คะแนน) จะได้รับเกียรติบัตรอิเล็กทรอนิกส์ทางอีเมลที่ระบุไว้

ตัวอย่างเกียรติบัตร

 

ทำแบบทดสอบคลิกที่นี่