วันศุกร์, พฤษภาคม 20, 2022
หน้าแรกข่าวการศึกษาเห็นด้วยไหม! คุณหญิงกัลยา เสนอนายกฯแจกอุปกรณ์ smart devices ให้ นร.ใช้เรียนออนไลน์

เห็นด้วยไหม! คุณหญิงกัลยา เสนอนายกฯแจกอุปกรณ์ smart devices ให้ นร.ใช้เรียนออนไลน์

วันนี้ ครูอนุบาล.คอม ข่าวการศึกษา ได้รับรายงานว่า คุณหญิงกัลยา เสนอนายกฯแจกอุปกรณ์ smart devices ให้ นร.ใช้เรียนออนไลน์ ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่มีผู้ปกครองหลายคนให้ความสนใจเป็นอย่างมาก เพราะในปัจจุบัน การเรียนออนไลน์ถือเป็นสิ่งสำคัญมากๆ แต่ก็ยังมีเด็กๆหลายคนที่ยังขาดอุปกรณ์ smart devices

เมื่อวันที่ 13 ก.ค. นางดรุณวรรณ ชาญพิพัฒนชัย โฆษก รมช.ศึกษาธิการ เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆนี้คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รมช.ศึกษาธิการ ได้ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และนโยบายส่งเสริมการเรียนภาษาคอมพิวเตอร์โค้ดดิ้งแห่งชาติ โดยมี ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ซึ่งที่ประชุมได้เห็นชอบการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนโค้ดดิ้งสำหรับประชากรทุกช่วงวัยอย่างเป็นรูปธรรม จำนวน 3 โครงการ ได้แก่ 1.โครงการการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาขีดความสามารถการเรียนการสอนภาษาคอมพิวเตอร์ 2.การพัฒนาหลักสูตรมาตรฐานและกระบวนการรับรองมาตรฐานหลักสูตรด้านโค้ดดิ้งแก่ประชาชนทุกช่วงวัย และ 3.การดำเนินงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และนโยบายส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาคอมพิวเตอร์สำหรับบุคคลทั่วไป ที่จะช่วยสร้างการคิดอย่างมีเหตุผลให้แก่ประชาชนทุกกลุ่มอาชีพ

โฆษก รมช.ศธ. กล่าวอีกว่า ที่ประชุมยังได้พิจารณาข้อเสนอการลดความเหลื่อมล้ำการเรียนรู้ของนักเรียนในช่วงเรียนออนไลน์ เนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยจะเสนอให้มีการจัดหาอุปกรณ์ (smart devices) ประกอบการเรียนออนไลน์ให้แก่นักเรียนได้ยืมใช้งานจากโรงเรียน ซึ่งจะร่วมกับภาคเอกชนและสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทยในการขับเคลื่อน โดยให้กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เป็นหน่วยงานเจ้าภาพร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งที่ประชุมจะนำเสนอให้นายกรัฐมนตรีรับทราบต่อไป

“เราต้องจัดหาอุปกรณ์เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ของเยาวชนให้ได้รับโอกาสในการเข้าถึงเทคโนโลยีให้ได้มากที่สุด เพื่อให้ทันต่อเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปในปัจจุบัน ซึ่งการมีอุปกรณ์หรือ smart device ให้แก่นักเรียนได้ใช้งานจะเป็นการช่วยลดความเหลื่อมล้ำให้แก่ผู้เรียนในอนาคตได้เป็นอย่างมาก” นางดรุณวรรณ กล่าว

 

ขอขอบคุณที่มา : Facebook At_HeaR ข่าวจริงเข้าหู

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments