ใบงานวันมาฆบูชา

ดาวน์โหลดไฟล์ใบงานไม่ติดลายน้ำในราคาชุดละ 20 บาทเท่านั้น ติดต่อได้ที่นี่

ใบงานวันมาฆบูชา

ใบงานวันมาฆบูชา: เสริมสร้างความรู้ ฝึกทักษะ ดึงดูดใจให้นักเรียนรักคณิตศาสตร์

บทนำ:

วันมาฆบูชา เป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนา รำลึกถึงเหตุการณ์สำคัญ 4 ประการ คือ

 • พระพุทธเจ้าเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์
 • พระพุทธเจ้าประทับ ณ เวฬุวันมหาวิหาร
 • พระพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาฏิโมกข์
 • เกิดสังฆกรรมครั้งแรก

ใบงานวันมาฆบูชา เปรียบเสมือนเครื่องมือสำคัญ ช่วยให้นักเรียนเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับวันมาฆบูชา ฝึกทักษะต่าง ๆ

บทความนี้ ขอเสนอบทความแนะนำใบงานวันมาฆบูชา ดึงดูดใจให้นักเรียนรักเรียนรู้

เนื้อหา:

1. ใบงานฝึกนับจำนวน:

 • เกมจับคู่: วาดรูปสิ่งของ เขียนตัวเลข ให้เด็กจับคู่จำนวน
 • เกมทอยลูกเต๋า: ให้เด็กทอยลูกเต๋า นับจำนวน วาดรูปตามจำนวน
 • เกมระบายสี: วาดรูปสิ่งของ เขียนตัวเลข ให้เด็กระบายสีตามจำนวน

2. ใบงานฝึกบวกเลข:

 • เกมจับคู่: เขียนโจทย์บวกเลข เขียนคำตอบ ให้เด็กจับคู่โจทย์กับคำตอบ
 • เกมต่อจิ๊กซอว์: เขียนโจทย์บวกเลข ตัดเป็นชิ้น ให้เด็กต่อจิ๊กซอว์ให้ตรงกับคำตอบ
 • เกมทายเลข: เขียนโจทย์บวกเลข บอกผลลัพธ์ ให้เด็กทายตัวเลขที่หายไป

3. ใบงานฝึกการเปรียบเทียบ:

 • เกมเปรียบเทียบจำนวน: วาดรูปสิ่งของ เขียนจำนวน ให้เด็กเปรียบเทียบว่าจำนวนไหนมากกว่า น้อยกว่า
 • เกมเรียงลำดับ: เขียนตัวเลข ให้เด็กเรียงลำดับจากน้อยไปมาก มากไปน้อย
 • เกมจับคู่: วาดรูปสิ่งของที่มีขนาด ความยาว แตกต่างกัน ให้เด็กจับคู่

4. ใบงานฝึกการแยกแยะรูปทรง:

 • เกมจับคู่: วาดรูปทรงเรขาคณิต เขียนชื่อรูปทรง ให้เด็กจับคู่รูปทรงกับชื่อ
 • เกมระบายสี: วาดรูปทรงเรขาคณิต ให้เด็กระบายสีตามรูปทรง
 • เกมหาของ: วาดรูปทรงเรขาคณิต ให้เด็กหาของที่มีรูปทรงนั้น ๆ

5. ใบงานฝึกการแก้ปัญหา:

 • เกมจับคู่: เขียนโจทย์ปัญหา เขียนคำตอบ ให้เด็กจับคู่โจทย์กับคำตอบ
 • เกมวาดรูป: เขียนโจทย์ปัญหา ให้เด็กวาดรูปแสดงวิธีแก้
 • เกมเล่นบทบาทสมมุติ: จำลองสถานการณ์ ให้เด็กแก้ปัญหา

Tips:

 • ออกแบบใบงานให้สวยงาม ดึงดูดใจ
 • ใส่วิธีการเล่น คำอธิบาย ให้ชัดเจน
 • เลือกเนื้อหา phù hợp กับวัย พัฒนาการของเด็ก
 • ฝึกฝนให้เด็กทำอย่างสม่ำเสมอ

บทสรุป:

ใบงานวันมาฆบูชา เป็นเครื่องมือสำคัญ ช่วยให้นักเรียนเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับวันมาฆบูชา ฝึกทักษะต่าง ๆ

ลองนำใบงานเหล่านี้ไปใช้กับนักเรียน รับรองว่านักเรียน จะสนุกกับการเรียนรู้

อย่าลืม การชมเชย ให้กำลังใจ ช่วยให้เด็กมีความมั่นใจ รักเรียนรู้

ขอให้สนุกกับการสอนครับ

https://www.kruanuban.com/wp-content/uploads/2024/02/22-2-67-A4-แนวนอน.pdf